Cod de etică INLPSI

PDF

Ca membru, trainer și/sau reprezentant INLPSI, mă angajez să:

 

1. Respect demnitatea umană, avînd la bază convingerea că toţi oamenii au drepturi
inalienabile şi independente de capacităţile personale și utilizez metode care sunt în acord cu viziunea asupra fiinţei umane.

2. Utilizez în mod conştient şi ecologic cunoştinţele în vederea atingerii celor mai înalte
deziderate ale tuturor fiinţelor umane indiferent de gen, culoarea pielii, convingeri religioase sau
naţionalitate.

3. Sprijin fiinţele umane în percepţia şi asumarea responsabilităţii personale.

4. Îmi asum responsabilităţi ca membru, trainer și/sau reprezentant INLPSI în raport cu ceilalți membrii/cursanţi.

5. Îmi asum responsabilitatea de a utiliza credibilitatea, status-ul, titlul academic,
calitatea de membru sau autoritatea pentru a face INLPSI cunoscut într-un mod pozitiv şi respectabil.

6. Recunosc şi respect unicitatea personalităţii şi unicitatea socio-biografică a fiecărei fiinţe umane, aspect ce include dreptul fiecărei persoane la auto-determinare în ceea ce priveşte propria viaţă, respectând simultan drepturile celorlalţi.

7. Percep fiecare persoană ca o fiinţă întreagă care integrează corpul, mintea şi spiritul şi îşi adaptează informația în acord cu acestea.

8. Sunt în mod activ angajat/ă în dezvoltarea societăţii în care trăiesc, a lumii şi îmi asum o responsabilitate determinată.

9. Îmi prezint training-urile într-o manieră care refectă transmiterea propriilor capacităţi
metodice şi aducerea la cunoştinţa participanţilor la training a metodelor utilizate.

10. Rămân conştient/ă că pot influenţa atitudinile şi dezvoltarea personalităţii participanţilor la trainingurile pe care le susţin.

11. În contextul acţiunilor profesionale, să încurajez dezbaterea poziţiilor şi modelelor de atitudine şi urmăresc fezabilitatea noilor viziuni şi influenţa asupra schimbărilor comportamentale.

12. Tratez în regim de confidenţialitate toate informaţiile cu caracter personal care mi-au fost communicate în context profesional.

13. Urmăresc dezvoltarea organizaţională şi social, fapt reflectat în preocuparea constantă de rămâne în acord cu actualitatea, abilităţile, cunoştinţele şi capacităţile metodice, având ca rezultat asigurarea celor mai înalte standarde posibile.

14. Îmi asum responsabilitatea pentru continuitatea propriei dezvoltări profesionale şi supervizare şi periodic particip la schimburi de experienţă cu colegii din domeniu.

15. Îmi abordez propria muncă și în acord cu contextul general în care acţionează.

16. Contribui prin propria muncă la susţinerea şi dezvoltarea societăţii.

17. Nu fac parte din instituţii sau grupuri prin ale căror atitudini sau convingeri se acţionează împotriva atitudinilor exprimate în acest cod.

18. Mă abţin de la orice formă de reprimare a participanţilor și tratez toţi participanţii cu respect și apreciere.

19. Mă oblig să respect principiile adevărului, clarităţii şi confidenţialităţii în interacţiunile cu clienţii şi participanţii.

21. Rămân conştient/ă de limitele propriilor capacităţi şi nu furnizez servicii care depăşesc competenţa profesională obținută.

22. Tratez toţi colegii, asociaţii şi partenerii cu respect şi apreciere, atenționările fiind făcute într-o manieră corectă şi constructivă.

23. Rămân fidel/ă regulilor şi standardelor etice ale comunităţii în care îmi desfăşor activitatea.

24. Evit afirmaţiile generatoare de erori privind propria calificare profesională, propriile intenţii şi legăturile ori calitatea de membru al altor organizaţii.

25. Evit relațiile intime cu cursanții. În situația în care acestea survin, trainerul și cursantul vor renegocia, de comun acord, condițiile contractuale de training.
INLPSI își declină orice responsabilitate cu privire la acest tip de interacțiune, întreaga responsabilitate revenind părților implicate.

Contactati-ne

INSTITUTUL DE NEURO-PROGRAMARE SOMATO-INTEGRATIVA

Bulevardul Stirbei Voda nr. 7 Craiova. Dolj, Romania

  • Presedinte: 0725.161.169
  • Secretariat: office@inlpsi.ro

© INSTITUTUL DE NEURO-PROGRAMARE SOMATO-INTEGRATIVA.