Scopul si obiectivele INLPSI

Extras din statutul ANLPSI:

Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 2

ASOCIATIA DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA

serveste stiintei, cercetarii si educatiei pe baza modelului de comunicare specifice programarii neuro-lingvistice, psihologiei integrative si somatice, cu aplicabilitate în orice domeniu de comunicare interumana (pedagogie, educatia adultilor, relatia cu pacientul în medicina, relatii sociale, terapie asistata de animale).

Art. 4

ASOCIATIA DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, fiind deplin autonoma din punct de vedere structural, functional si economic.

Art. 5

Organele sale de conducere au, de la data dobandirii personalitatii juridice, autonomie fata de orice organizatie, societate, asociatie, fundatie din tara sau strainatate cu care intra in raporturi, precum si fata de organele puterii si administratiei publice si fata de orice organe sau autoritati politice sau apolitice. Autonomia ASOCIATIEI DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA este garantata de lege ca persoana juridica de drept privat autorizata.

 

 

Capitolul II

Scopul si obiectivele:

 

Art. 8

Asociatia are drept scop: imbunatatirea comunicarii interumane in toate domeniile de necesitate, promovarea, sprijinirea, realizarea si coordonarea de activitati evidentiate din punct de vedere social, educational, cultural, ecologic, turistic, care sa contribuie la dezvoltarea unei serii de activitati de:

  1. activitati de formare profesionala specifica neuro-programarii lingvistice, integrative si somatice, atat pentru tineri cat si pentru adulti;
  2. interventie psihoterapeutica, consiliere psihologica si de dezvoltare personala, training pentru companii, interventie terapeutica cu animale pentru tineri, adulti, persoane in varsta si copii cu dizabilitati;
  3. socializare, dezvoltare personala, organizare de excursii si tabere cu tematica terapeutica si de formare profesionala pentru tineri, adulti si persoane in varsta.

Pentru realizarea acestui scop ASOCIATIA DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA va avea urmatoarele obiective:

 

a. in domeniul social, terapeutic si al dezvoltarii personale:

- va promova campanii in mass-media, va organiza sau va participa la simpozioane, expozitii, va sustine si va realiza materiale de specialitate (publicatii, brosuri, pagini web, etc.) in vederea promovarii activitatiilor sociale, de terapie, formare profesionala si dezvoltare personala in Romania si strainatate;

- va initia si va derula proiecte de dezvoltare locala si regionala, cu finantari proprii si/sau sponsorizari si va actiona pentru accesarea de fonduri publice sau private, din tara sau din strainatate;

- va initia activitati legate de dezvoltarea si implementarea Neuro-Programarii Lingvistice, Somato-terapiei, dans-terapiei, terapiei ocupationale, medicinei alternative, nutritiei, art-terapiei, terapiei cu animale si alte forme de terapie care permit atingerea scopului si obiectivelor ASOCIATIEI DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA;

- va initia si implementa programe legate de scopul si obiectivele ASOCIATIEI DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA;

- va desfasura activitati de promovare si educare a tinerilor;

- va realiza activitati de consiliere profesionala si indrumare vocationala in favoarea tinerilor si absolventilor.

- va initia si realiza proiecte legate de protectia mediului;

- va coordona actiuni de ecologizare;

- va instrui membrii activi, simpatizantii si populatia in sprijinul protejarii si conservarii mediului ambiant.

- va verifica starea de sanatate, deparazitarea interna si externa si vaccinarea de catre un veterinar autorizat pentru animalele utilizate in scopuri terapeutice.

- va asigura dresajul cu personal specializat pentru animalele utilizate in scopuri terapeutice.

b. in domeniul formarii profesionale

- va promova campanii in mass-media, va organiza sau va participa la simpozioane, expozitii, va sustine si va realiza materiale de specialitate (publicatii, brosuri, pagini web, etc.) in vederea promovarii activitatiilor de formare profesionala in Romania si strainatate;

- va forma personal de specialitate care sa asigure punerea in practica a scopului si obiectivelor ASOCIATIEI DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA.

Promovarea obiectului de activitate al Asociatiei se va face prin:

– cursuri dupa principii specifice pentru membrii si nemembrii interesati.

– cercetarea eficientei aplicarii programarii neuro-lingvistice cu respectarea normelor etice.

– cercetarea si dezvoltarea permanenta a tehnicilor programarii neuro-lingvistice si somato-integrative în colaborare si prin schimb de experienta cu institutii si organizatii interesate, interne si internationale.

– Asociatia va intra in afiliere si relatii de colaborare/parteneriat cu organizatii similare din alte tari sau cu organizatii internationale, in vederea realizarii scopurilor sale.

– ASOCIATIA DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA va ramane autonoma fata de asociatiile internationale la care se afiliaza sau cu care intra in relatii de parteneriat.

– Asociatia va dezvolta si va emite directive unitare de instruire si perfectionare, pentru

asigurarea unui inalt nivel calitativ al utilizarii programarii neuro-lingvistice si abordarii somato-integrative

– A.N.P.L.S.I. va organiza conferinte, simpozioane si congrese cu scopul de a implementa

tehnicile de NLP si somato-integrative

 

c. in domeniul turistic

- va promova campanii in mass-media, va organiza sau va participa la simpozioane, expozitii, va sustine si va realiza materiale de specialitate (publicatii, brosuri, pagini web, etc.) in vederea promovarii activitatiilor de ecologizare, socializare, terapie, dezvoltare personala si formare profesionala pentru integrarea scopului si obiectivelor ASOCIATIEI DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA in Romania si strainatate;

- va organiza excursii si tabere cu tematica terapeutica pentru tineri, adulti si persoane in varsta si pentru cei interesati de formarile profesionale

- va organiza excursii si tabere de formare profesionala pentru adulti.

In vederea atingerii scopurilor si obiectivelor propuse mai sus ASOCIATIEI DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA:

- va desfasura programe si activitati de informare, consiliere, educatie, monitorizare;

- va infiinta propria editura;

- va asigura si forma profesionisti autorizati pentru implementarea programelor necesare atingerii scopului si obiectivelor Asociatiei;

- va facilita implicarea voluntarilor in activitati care sa sustina scopul si obiectivele Asociatiei.

Art.9

Forme de activitate

Principalele activitati desfasurate de asociati sunt:

- sa colaboreze cu organismele publice, precum si cu persoane fizice si juridice romane sau straine care sunt interesate si pot oferi sprijin in vederea implementarii scopului propus. Asociatia poate promova si organiza schimburi de experienta cu alte asociatii similare din tara si strainatate.

- formarea de personal de specialitate care sa asigure punerea in practica a elementelor de mai sus;

- organizarea de manifestari (conferinte, expozitii, cursuri, simpozioane, manifestari cultural-stiintifice)

- realizarea de documente audio-vizuale, tiparirea de buletine informative, publicarea de reviste, carti, CD-uri precum si alte mijloace de informare;

- initierea si desfasurarea de schimburi culturale, educative cu persoane si institutii cu caracter similar din tara si din strainatate.

- coordonarea activitatii editurii proprii.