Cum devin membru

Extras din statutul Asociatiei INLPSI:

Capitolul III Calitatea de membru

Art. 10

-          Pot fi membri ai INSTITUTULUI DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA persoanele fizice sau juridice care depun o adeziune scrisa in care declara ca sunt de acord cu prevederile statutare si alte reglementari specifice si doresc sa contribuie la realizarea scopurilor si obiectivelor propuse.

-          Pot fi membri persoane fizice indiferent de profesie, sex, cetatenie, nationalitate, apartenenta politica sau religie, origine sociala sau avere, care conform cererii de asociere respecta atat statutul Asociatiei cat si regulamentul intern de functionare.

-          Pot fi asociati: asociatiile sau societatile cu personalitate juridica, cu domiciliul in tara sau strainatate. Calitatea de asociat va fi echivalenta cu calitatea de "membru de onoare" al Asociatiei si va avea ca scop ajutorul reciproc in vederea atingerii scopului si obiectivelor ambelor parti.

-          INSTITUTUL DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA se constituie din membrii de tipul:Membrii fondatori, Membrii interesati, Membrii Basic INLPSI, Membrii Onorifici INLPSI

Conditiile pentru recunoasterea fiecarui tip de membru sunt stabilite de Consiliul director impreuna cu Comisia pentru asigurarea calitatii formarilor si certificarilor INLPSI, Comisia pentru cercetarea eficentei si promovarea INLPSI. Ponderea voturilor pentru stabilirea acestor conditii este urmatoarea: Consiliul director 80%, Comisia pentru asigurarea calitatii formarilor si certificarilor INLPSI 10%, Comisia pentru cercetarea eficientei si promovarea INLPSI 10%.

 

I. Conditii Membrii interesati:

 1. membru interesat poate deveni orice persoana fizica cu capacitate juridica, fara a absolvi vreo forma de pregatire in programare neuro-lingvistica sau somato-integrativa
 2. membrul interesat poate participa si lua cuvantul in cadrul structurilor organizatorice, poate face propuneri pentru structurile de conducere, dar nu are drept de vot
 3. plata anuala a cotizatiei de membru de 15 €                                                                                                      

Avantaje: tarife preferentiale la toate evenimentele INLPSI (workshop-uri, tabere, conferinte, congrese, formari profesionale). Tariful preferential este transferabil rudelor de gradul I (1 persoana).


 

II. Conditii Membrii Basic INLPSI:

 1. absolvire minim NLP Practitioner
 2. minim 30 de ore de somatoterapie, dans-terapie, kinetoterapie si alte abordari terapeutice pentru lucrul cu corpul sau absolvirea modulului de NLP somatoterapeutic sustinut de un Trainer NLP INLPSI
 3. plata anuala a cotizatiei de membru de 15 €

Avantaje: tarife preferentiale la toate evenimentele INLPSI (workshop-uri, tabere, conferinte, congrese, formari profesionale) si un voucher in valoare de 100 de lei, valabil la orice eveniment INLPSI. Tariful preferential este transferabil rudelor de gradul I (1 persoana).

 

III. Conditii Membrii Onorifici INLPSI:

 1. sa fie o personalitate recunoscuta de comunitate
 2. sa se fi evidentiat prin activitati de promovare a valorilor comunitatii locale
 3. sa fie o asociatie sau societate cu personalitate juridica cu interese comune si dispusa sa promoveze si sa sustina imaginea si scopul INLPSI prin donatii, sponorizari, activitati de voluntariat si diverse materiale necesare indeplinirii scopului si obiectivelor Institutului
 4. sa obtina votul a 2/3 din membrii Consiliului Director
 5. primesc automat statutul de Membrii Onorifici INLPSI asociatiile cu care Asociatia INLPSI stabileste afilieri, contracte de colaborare s.a.

Avantaje: acces gratuit la toate evenimentele INLPSI (workshop-uri, tabere, conferinte, congrese, formari profesionale). Accesul gratuit este transferabil rudelor de gradul I (1 persoana).

 

IV. Conditii colaborare cu alte Asociatii profesionale:

 1. insusirea, semnarea si respectarea codului de etica INLPSI de catre toti membrii asociatiei respective
 2. promovarea si sustinerea imaginii INLPSI
 3. ajutorul reciproc in vederea atingerii scopului si obiectivelor ambelor parti, sprijinul financiar, de resurse materiale si/sau informationale si promovarea imaginii in vederea implementarii scopului propus de fiecare dintre parti, organizarea de schimburi de experienta

Avantaje: gratuitate sau tarife preferentiale (dupa caz) pentru membrii asociatiei profesionale respective la toate evenimentele INLPSI (workshop-uri, tabere, conferinte, congrese, formari profesionale). Recunoasterea de catre INLPSI a formarilor profesionale, workshop-urilor si cursurilor de dezvoltare personala organizate de respectiva asociatie profesionala.

 

Cf. Capitol IV, Art. 11 - INSTITUTUL DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA isi rezerva dreptul de a modifica in timp:

- suma destinata cotizatiei anuale de membru

 • modificarea partiala a conditiilor pentru Membrii Basic INLPSI, Consilieri INLPSI si Traineri NLP INLPSI, in scopul asigurarii calitatii informatiei si a formarilor profesionale, adaptarii la noile cerinte si continua perfectionare, respectarii eticii, transparentei, principiului ecologiei din NLP, empatiei si confidentialitatii.

 

Extras din statutul Asociatiei INLPSI:

Capitolul IV - Drepturile si obligatiile membrilor

Art. 12

Membrii fondatori  ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

- sa ia hotarari legate de activitatea Asociatiei

- sa primeasca gratuit publicatiile si alte materiale editate de Asociatie;

- sa aiba acces la baza de date creata de Asociatie;

- sa primeasca la cerere toate informatiile disponibile in domeniu;

- sa recomande primirea de noi membri, sa participe la actiunile desfasurate de Asociatie;

- sa formuleze propuneri si critici constructive cu privire la activitatea si programele Asociatiei.

 

Membrii  interesati, Membrii Basic INLPSI si Membrii onorifici  ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

- sa primeasca gratuit publicatiile si alte materiale editate de Asociatie;

- sa aiba acces la baza de date creata de Asociatie;

- sa primesca la cerere toate informatiile disponibile in domeniu;

- sa recomande primirea de noi membri, sa participe la actiunile desfasurate de Asociatie;

- sa formuleze propuneri si critici constructive cu privire la activitatea si programele Asociatiei.

Membrii fondatori, membrii onorifici si membrii voluntari minori sunt scutiti de taxa cotizatiei.

 

Art.13

Membrii Basic ai Asociatiei au urmatoarele obligatii:

- sa respecte prevederile statutare;

- sa plateasca la termen cotizatia stabilita;

- sa contribuie la cresterea prestigiului Asociatiei si la popularizarea actiunilor sale;

- sa sprijine moral si comportamental desfasurarea actiunilor Asociatiei;

- sa raspunda penal, civil sau disciplinar, dupa caz, pentru faptele ce aduc atingere scopului Asociatiei.

 

Membrii Onorifici ai Asociatiei au urmatoarele obligatii:

- sa respecte prevederile statutare;

- sa contribuie la cresterea prestigiului Asociatiei si la popularizarea actiunilor sale;

- sa sprijine moral si comportamental desfasurarea actiunilor Asociatiei;

- sa raspunda penal, civil sau disciplinar, dupa caz, pentru faptele ce aduc atingere scopului Asociatiei.

 

Art. 14 - Pierderea calitatii de membru se realizeaza prin:

1. retragere – se face prin renuntarea in scris la calitatea de membru. Cererea de renuntare se adreseaza comitetului director cu cel putin 3 luni înaintea datei de la care persoana nu mai doreste sa fie membru al Asociatiei. Cotizatia va fi achitata pana la data la care se doreste renuntarea.

2. deces;

3. declararea judecatoreasca a disparitiei;

4. excludere pentru urmatoarele situatii:

- abateri de la statutul Asociatiei si de la regulamentul intern;

- neparticiparea voita la mai mult de 80% din actiunile la care a solicitat sa participe;

- inceperea urmaririi penale sau condamnarea, care aduc prejudicii morale si materiale Asociatiei sau activitatilor acesteia;

- defaimarea adusa de membru la adresa activitatilor Asociatiei sau a unui alt membru al Asociatiei;

- neachitarea cotizatiei pentru o perioada mai mare de 1 an, în ciuda somatiei scrise, primite din partea consiliului director.

5. dizolvarea sau lichidarea Asociatiei.

Excluderea se decide de catre Consiliul Director, cu o majoritate de 2/3 din voturi, pentru incalcarea grava a prevederilor statutare.

 

Art. 15 - Sanctiuni

 

Pentru incalcarea prevederilor prezentului Statut sau pentru actiuni ce lezeaza interesele, scopurile si obiectivele INSTITUTULUI DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA,  se va putea aplica dupa caz:

- mustrarea de catre Consiliul Director al Asociatiei;

- avertismentul;

- suspendarea calitatii de membru de la o luna pana la 12 luni;

- excluderea din Asociatie;

- initierea dupa caz de actiuni civile sau plangeri penale la organele competente;

Stabilirea masurilor se va face la propunerea Consiliului Director si in cadrul Adunarilor Generale ordinare sau extraordinare ca urmare a votului.

 

Art. 16

Membrii Basic si Membrii Onorifici ai Asociatiei, cu exceptia membrilor Consiliului Director, nu au nici un drept asupra avutului social.