CUM DEVIN MEMBRU INLPSI

I. Condiții Membri Basic INLPSI:

Este considerată în mod automat membru INLPSI orice persoană care:
1. a absolvit oricare dintre treptele de formare NLP Somato-Integrativ sau este acreditată ca Trainer INLPSI sau Consilier INLPSI
2. a achitat plată anuală a cotizației de membru de 20 €

Avantaje: tarife preferențiale la toate evenimentele INLPSI (workshop-uri, seminarii, tabere, conferințe, congrese, formări profesionale). Tariful preferențial este transferabil rudelor de gradul I (1 persoană).

II. Condiții Membrii interesați:

1. membru interesat poate deveni orice persoana fizica cu capacitate juridica, fara a absolvi vreo forma de pregatire in programare neuro-lingvistica si/sau somato-integrativa
2. membrul interesat poate participa si lua cuvantul in cadrul structurilor organizatorice, poate face propuneri pentru structurile de conducere, dar nu are drept de vot
3. plata anuala a cotizatiei de membru de 15 €
Avantaje: tarife preferentiale la toate evenimentele INLPSI (workshop-uri, seminarii, tabere, conferinte, congrese, formari profesionale). Tariful preferential este transferabil rudelor de gradul I (1 persoana).

III. Condiții Membri Onorifici INLPSI:

1. să fie o personalitate recunoscută de comunitate
2. să se fi evidențiat prin activități de promovare a valorilor comunității locale
3. să fie o asociație sau societate cu personalitate juridică cu interese comune și dispusă să promoveze și să susțină imaginea și scopul INLPSI prin donații, sponorizări, activități de voluntariat și diverse materiale necesare îndeplinirii scopului și obiectivelor Institutului
4. să obtina votul a 2/3 din membrii Consiliului Director
5. primesc automat statutul de Membrii Onorifici INLPSI asociațiile cu care Asociația INLPSI stabilește afilieri, contracte de colaborare s.a.
Avantaje: acces gratuit la toate evenimentele INLPSI (workshop-uri, seminarii, tabere, conferințe, congrese, formări profesionale). Accesul gratuit este transferabil rudelor de gradul I (1 persoană).

Condiții colaborare cu alte asociații profesionale:

1. însușirea, semnarea și respectarea codului de etică INLPSI de către toți membrii asociației respective;
promovarea și susținerea imaginii INLPSI;
2. ajutorul reciproc în vederea atingerii scopului și obiectivelor ambelor părți, sprijinul financiar, de resurse materiale și/sau informaționale și promovarea imaginii în vederea implementării scopului propus de fiecare dintre părți, organizarea de schimburi de experiență.


Avantaje: gratuitate sau tarife preferențiale (dupa caz) pentru membrii asociației profesionale respective la toate evenimentele INLPSI (workshop-uri, seminarii, tabere, conferințe, congrese, formări profesionale). Recunoașterea de către INLPSI a formărilor profesionale, workshop-urilor și cursurilor de dezvoltare personală organizate de respectiva asociație profesională.

Contactati-ne

INSTITUTUL DE NEURO-PROGRAMARE SOMATO-INTEGRATIVA

Bulevardul Stirbei Voda nr. 7 Craiova. Dolj, Romania

  • Presedinte: 0725.161.169
  • Secretariat: office@inlpsi.ro

© INSTITUTUL DE NEURO-PROGRAMARE SOMATO-INTEGRATIVA.